ZGŁASZAM UDZIAŁ W FORUM

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Ekostrateg dla potrzeb rejestracji i wzięcia udziału w Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego KOMUNALWOOD, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138). Administratorem danych osobowych jest firma Ekostrateg z siedzibą w Sopocie, ul. Kolberga 12b/10. Dane są przetwarzane w związku z udziałem w konferencji. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla udziału w konferencji.”
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Ekostrateg, w tym informacji o organizowanych konferencjach, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)"

Opłatę w wysokości 100 zł należy przelać na konto:
EKOSTRATEG mbank 68 1140 2004 0000 3302 6843 4658
W tytule przelewu proszę podać:
NAZWISKO_KOMUNALWOOD2019